TOPLUMLARIN KANAYAN YARASI ENSEST

Ensest(aile içi cinsel istismar), anne, baba, kardeş, amca, dayı, üvey anne, üvey baba gibi kişiye yakınlığı olan ve bu yakınlığı anne baba otoritesini kullanarak çocuktan cinsel olarak fayda sağlamaktır. Burada mağdur durumdaki kişi genellikle kız çocukları olmakla birlikte ensest vakaları her iki cinste de ve her yaştan bireyde görülmektedir. Mesela haberlere yansıyan olayda bir bebeğin başına da gelebilmekte, bir yetişkin kadında da görülebilmektedir.(ortaya çıkan mağdurun yetişkin olduğu durumlarda mağdur genelde kadındır) genellikle kadınlar çocukluktan beri bu istismara uğramakta ve olay yetişkinliğe kadar saklanmış ve devam ediyor ya da bir yakını bu olaya uğrayıp onun çözülmesiyle ortaya çıkmaktadır. Mesela çocuk dedesi tarafından ensest vakası oluyor bunun anlaşılıp araştırma yapılıyor aslında çocuğun annesi de baba tarafından ensest vakasında kurban konumuna düşmüştür. Buradan da anlaşılıyor ki toplumsal baskı o kadar fazla ki kadın onca yıl bu olayı gizleye biliyor. Kadın durum ortaya çıkıp rezil olacağıma kaderime razı olurum anlayışı ile yıllarca durumu gizliyor. Bu anlayış ensest olaylarında toplumsal oranı net vermiyor.Bu durum tabi ki ensest yapan kişi tarafından kullanıyor ve mağdurun birde suçlu kendi his etmesi sonucu olay tamamı ile gizli kalıyor.tabi burada belirtmek gerekiyor ki suçlunun akli dengesi gayet yerinde olduğunu belirtelim. O kadar yerindeki bir çocuk ile yıllarca bu durumu devam ettiriyor ve olayın gizli kalmasında etkin rol oynuyor mağdurun olay suçlu taraf olduğunu inandıracak kadar akli dengesi yerindedir. Ve bu nedenle ensestçinin belli çerçevede bir profili belirtilmiyor ve her ailede ve toplumun her kesiminde görülebilir denilmektedir.
Ensest vakası, toplumun her kesiminde, her ailede görülebilir bir durumdur. Eldeki veriler sağlıklı olmamakla beraber toplumda ensest vakası yüzde 2.4ile yüzde 6.3 oranında değiştiği belirtilmektedir. Bu oranında yüzde 78 i kız baba ensest, yüzde 18 abi kız kardeş olduğu ve diğerleri şeklinde sıralanmaktadır. Bu verilerden de anlaşıldığı gibi kız çocukları yüksek risk grubunu oluşturmaktadır. Verilen veriler sağlıklı değil çünkü ensest bütün toplumlarda dışlandığından olaylar gizli tutuluyor.(özellikle bizim gibi ataerkil toplumlarda daha da gizli) Çalışmaların özellikle zorluk yönü burada ortaya çıkıyor. Buna bağlı olarak öğretmenler bilinçlendirilmekte(bize de bu konu hakkında ödev verildi bilinçlenmemiz sağlandı) ve bu işle uğraşan psikolog, sosyolog sağlık ekipleri vb kişiler çalışmalar yapmaktadır. Bu şekilde saklı kalan olaylarda ortaya çıkarılmak istenmektedir. Bunlar birbiri ile koordineli çalışmaktadır. Örnek olarak ise geçen gün haberlere yansıyan haberde kız çocuğu intihar girişiminde bulunuyor ve bunun üzerine ensest vakası çözülüyor ve artık o kız bu olaylara uğramı kişiler ile birlikte kişilik yaraları sarılmak üzere yardım alması sağlanıyor. Artık çocuğun verdiği olumsuz sinyallerde ensest vakası da olup olmayacağı göz önüne alınıyor.(en azından ben öyle düşünüyorum bu kadar basına yansımış olaydan sonra alıyorlardır)
Ensest vakasında olayın anlaşılmasında anneye ayrı bir parantez açmak gerekmektedir. Çünkü çocuk olayı ilk anneye anlatmaktadır. Annenin burada çocuğu yalanlamaması ve olayın üzerine gitmesi gerekiyorsa yardım istemeli çocuğa suçun onda olmağını anlatmalıdır. Gerekiyorsa çocuk artık o evde kalmamalı ve olayın üzerine gidilmelidir. Çünkü ensest vakalarında vaka genelde tek çocuğun başında olmuyor.
Ensest olaylarında toplumsal baskı olduğundan kişi olayı anlatmak yerine olayı saklıyor ve kişiliği üzerinde ağır travmalar ile hayatını sürdürmeyi yeğliyor. Ensest ile mücadelede kararlı, koordineli ve azimli olunmalıdır. Çünkü olay anlaşıldıktan sonra mağdur toplumun insafına bırakılmayıp kişiliği ile ilgili destek alması sağlanmadır. Çünkü ensest mağdurunun anti sosyal davranışlara eğilimi artmaktadır. Örneğin, fahişelik, homoseksüellik vb davranışların arttığı gözleniyor. Bu yüzden mağdurun psikolojik destek şart gibi görünüyor. Aksi durumda durum vahimdir. Zaten olaylar kişinin kişiliği üzerinde bir ağır travma sonucu anlaşılıyor burada kişinin kendi kişilik sorununu hal etmesi beklenilemez.
Ensest her toplumda vardır ve olacaktır deniliyor. Burada mücadele oranı azaltmak ve ulaşılmayan olaylara ulaşmak olmaktadır. Bu olayların azaltılmasında bence en önemli husus halkın bilinçlendirilmesi ve yasaların caydırıcı olması gerekmektedir. Yasalar caydırıcı olmalıdır çünkü suçlu olayları gayet iyi algılıyor. Halk bilinçlendirilmeli çünkü bilinçlenme olduğunda en azından kendi ensest olayın kendi kurban olmaz ve çevresine de duyarlı olacaktır.
Halkı bilinçlendirme konusunda hala birçok eksiğimiz vardır. Hala halk alo 183 kadın, çocuk, özürlü hattından bir bilgisi yoktur. Bu bilinçlenmede tabi halkında bu konu hakkında bilinçlenmek istememesi de etkili olmaktadır. Bu konuda verilen birçok seminer, bilgilendirme de yeterli ilgiyi görmemektedir.
İçler acısı örnekler; Avrupa da bir bodrumda yıllarca kızına ensest yapan baba ve yedi çocuk oluyor. Bizde haberlere yansıyan ve çocuğun intihar girişimi ile anlaşılan kızın hem babası hem dedesi olan adam tarafından enseste uğraması ve olayın olay sonucu anlaşılması ve başka bir olayda adamın kundaktaki bebeğine bu olayı yapması. Akıl almaz örnekler görüldüğü gibi toplumların kanayan yarası konumundadır.

Bir önceki yazımda « makalem ilgini çekebilir. Okumak istermisin ?
1 yorum
594 okuma
16 Ekim, 2016
admin
admin

Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin.


YorumlarYorumlar (1 Yorum)

Bir Yorum Yazmak İstermisiniz ?