Senin o


Gökte asılı duran dolunaydır senin o gözlerin. Bu ne kaş bu ne kirpik bu ne bakıştır. Merhametin diğer adıdır senin o ellerin. Bu ne parmak bu ne tırnak bu ...