sanal alem


damar sohbet

Damar Mobil Sohbet Estetiği bağımsız bir bilim haline getiren Alman filozof Alexandre Gottlle Baumgarten’e göre de evrende madde ve ruh öylesine ahenkli bir şekilde ...

Mobil Sohbet Amaçlı Siteler Sanatın mucizesi, hiçbir zaman yalnızca bu verileri yansıtmaması, onları her zaman dönüştürmesi, bir başka dünyanın içine ...

Kız ve Sohbet İnsanlar coğu zaman kendi sınırları içine çıkarak elde olmayan nedenlerden dolayı bir takım hatalar düşebilir. bu hatalar daha çok oo insanı ...

Hâlbuki filozof çok büyük ölçüde duyguları ve duygulanımları bir bilgi kaynağı veya en azından doğru bilgi değerinde ya da derecesinde görmek istemez. ...

Estetiğin alanına girmek sanatın alanına girmek ise, sanatın alanına girmek de güzelin alanına girmektir. İşte çağdaş estetik sanattaki güzelle ilgilenir. ...

Felsefe, bilgi, varlık, bilim ve ahlakla ilgilendiği gibi sanatla da ilgilenir. Sanatı her yönüyle sorgular. “Sanat nedir?”, “Güzellik nedir?”, “Sanat eseri ...