is hayatı


Kadının iş hayatına girmesiyle birlikte gerek toplumda gerekse insanlar bir takım değişiklikler meydana gelmiştir. Çünkü eskiden beri süre gelen bir anlayış ...