güzelin bili


ESTETİK: GÜZELİN BİLİMİ Estetik bir bakış biçimdir, bir öngörüdür, bir genel beğeni düzenidir, bu beğeniyi somutlaştıran ya da somutlaştıracak kurallar ...