Etiket: chatlesme | Sayfa 2 | Askimiz.Net


Güzel Güzel Muhabbet Et Denebilir ki postmodern düşünce Hegel’den daha çok Nietzsche’den etkilenmiştir. “İnsanın ölümü”, “Öznenin ölümü”, ...

Ciddi Ciddi Sohbet Et Bir sanat akımının eskiden birkaç yüzyıl sürmesine karşın şimdi bu süre öylesine kısalır ki bu yüzyılın ilk çeyreğinde, her iki ...

Sanal Sohbet Sitesi Soruna sanat yönünden bakıldığında, 20. Yy. başlarında ortaya çıkan Kübizm, suprematizm gibi soyut sanat anlayışlarında, Hegel’in artık ...

Duygusal Sohbet kendi tarih felsefesine uygun olarak kendi zamanını ve germen dünyasını tinin son ereğine vardığı çağ olarak görmekle, buna göre tarihinde ...

Cüretkar Sohbet Hegel’den kaynaklanan “Sanatın sonu” söylemi, seksenli yılların postmodern tartışmasının başlıca bir konusuydu. Elbette ne Hegel sonrasında ...

Android Bayan Sohbet Örneğin yere tükürmek genel kanıca çirkin, yanlış ve kötü olarak değerlendirilir. Yere tüküren özne ise bu şekilde bir algıyı ...

Yalnızca Sohbet Et Eylemleri güzel ya da çirkin olarak değerlendirmek mesela, savaşı değerlendirmek, direnebilmek, karşı koyabilmek güzel davranışlar ancak ...

Android Sohbet Chat Odası Güzel, iyi ve doğru çirkin, kötü ve yanlışın karşısında yer almaktadırlar. Artı ve eksi kutuplar gibi. Algıları olumlu yönden ...