Kategori: Mobil Sohbet | Sayfa 10 | Askimiz.Net


Felsefe, bilgi, varlık, bilim ve ahlakla ilgilendiği gibi sanatla da ilgilenir. Sanatı her yönüyle sorgular. “Sanat nedir?”, “Güzellik nedir?”, “Sanat eseri ...

Çoğu asla yeterince olgunlaşamamış halde kalan estetik kuramlardaki bu çoğulluğun (pluralite) iki nedeni vardır: Bir kez, sanatı, genel olarak bir felsefi ...

Başka hiçbir felsefe disiplini, estetikte olduğu kadar, sağlam olmayan ön dayanaklar üzerinde durmaz. O, bir rüzgârgülü gibi, "her felsefi, kültürel, ...

Anlam simgede billurlaşmıştır ya da biz simgeden geçerek anlama yöneliriz. İyi kurulmuş simge anlama yönelmekte kolaylıklar sağlar. Ama iyiden iyiye ya da ...

Sanatın bir bütün olduğunu öğrenmeden, tiyatro öbür sanatlara benzemeyen bambaşka bir sanattır görüşünü ileri süren insanlarla yüz yüze gelirsiniz. Estetik ...

Edebiyatta duygu düşünce bütünlüğü birinci koşulu olarak karşımıza çıkar ondan her nesnellik belli bir özenlik temelinde gerçekleşir ya da belirginleşir. ...

Bu da sanatçının dünya görüşü ile, bakış açısıyla, insan ve evren ile ilgili sorulara verdiği yanıtların özellikleriyle belirgindir. İnsanın ne olduğunu ...

Sorun kişin hem sanat hem felsefe alanında etkin olması sorunu değil, sorun bir sanat yapıtında felsefenin ne ölçüde ve ne biçimde etkin olabildiği ya da olması ...