ESTETİKTE BAŞLICA ÇAĞDAŞ FELSEFİ BAKIŞ AÇILARI: KANT, HEGEL, BERGSON ESTETİKLERİ-5

Estetiğe salt kuramsal açıdan bakan filozofların en önemlilerinden biride Henry Bergson’dur. Onun öznelci bir çerçevede ortaya koyduğu felsefi görüşler birçok bakımdan benimsenmesi güç ama oldukça özgün bir bilgi kuramıyla birlikte estetik bir bakış açısını içerir. Deyim yerindeyse Bergson’un estetiği gizli ya da gizil bir estetiktir, en azından açık açık ortaya konulmuş değildir. Bergson’da estetik, bilgi kuramının bir sonucu olarak ortaya çıkar ve bizi belki de bilgi kuramından daha çok ilgilendirir. Bergson bir estetikçi değildir, ancak onun felsefesi estetik açılımlı bir felsefedir. Hatta onda estetiğin çok yerde bilgi sorunlarını aştığı ya da öncelediğini görürüz. “Bergson’da estetikçi filozofu örter2 der Bayer. En güç sorunları sanatçı işi diyebileceğimiz yetkin bir dille işleyişi ona filozof kimliği yanında bir sanatçı kişiliği eklemiştir. Bu yüzden bir çağdaşı filozofa “Bergson, siz bir sanatçısınız!” demiştir. Bunun nedenini elbette filozofun yetenekleri kadar bakış biçimden aramak gerekir. Öznelcilikte her zaman sanata yaklaşan, sanatı andıran, sanatı düşündüren özellikler vardır. Bayer bu gerçeği şöyle açıklar: “Sezgi ile ilgili metafiziklerin yazgısı önünde sonunda bir estetiğe açılmaktır: Her sezgisel felsefe sanatçının evrenini tanıklığa çağırır, öte yandan gerçek bir estetik de sezgi dışında temellendirilemez. Plâtonculuğun yazgısında görüldüğü gibi…”

Bir önceki yazımda « makalem ilgini çekebilir. Okumak istermisin ?
yorum yok
530 okuma
25 Kasım, 2016
admin
admin

Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin.


YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?