ESTETİKTE BAŞLICA ÇAĞDAŞ FELSEFİ BAKIŞ AÇILARI: KANT, HEGEL, BERGSON ESTETİKLERİ-1

ESTETİKTE BAŞLICA ÇAĞDAŞ FELSEFİ BAKIŞ AÇILARI: KANT, HEGEL, BERGSON ESTETİKLERİ
Filozofların estetik anlayışları doğrulamalardan ya da kanıtlamalardan çok göstermeler üzerine, belirlemeler üzerine kurulmuştur. Felsefenin yöntemleriyle oluşturulmuştur, somut verilerden çok kavramsal ve gidimli düşünceye dayanır, sanatsal özelliklerden çok genel olarak güzeli konu edinir, güzelin ne olup olmadığını tartışır, bu yüzden çağdaş anlamda bir estetik olmaktan çok bir güzel felsefesi ya da bir sanat felsefesi özelliği gösterir. Çağdaş felsefi estetiklerin her biri tıpkı eski estetikler gibi eski felsefelere bağlı olarak geliştirilmiş eski estetikler gibi kurgusal özellikleriyle belirgindir. Çağdaş felsefi estetiklerde gene de çağdaş laboratuar estetikçisinin ilgisini çekecek, ona araştırmalarında yol gösterici olacak pek çok öğe ile karşılaşırız. Çünkü bu günün filozofu dünün filozofu gibi yapmayacak, estetik kavrayışını tümüyle sanatsal etkinliğin uzağında oluşturmayı düşünmeyecektir. Çağımızda tıpkı bilim ve felsefe gibi bir insan araştırması özelliği kazanmış olan sanat elbet filozofun ilgisini çekecek hatta yaşamını dolduracaktır. Ayrıca felsefi estetiklerin laboratuar estetiği çalışmalarından yararlanmadığı, tümüyle bu çalışmaların dışında geliştiğini söylemek yanlış olur. Bu çerçevede en önemli estetikler bile göre Kant, Hegel ve Bergson estetikleridir.Kant’a göre estetik yargılar matematik ve fizikteki yargılara bezemezler, onlar nesnel evrenselliğe ulaşabilecek yargılar değillerdir.

Bir önceki yazımda « makalem ilgini çekebilir. Okumak istermisin ?
yorum yok
552 okuma
21 Kasım, 2016
admin
admin

Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin.


YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?