ESTETİK: GÜZELİN BİLİMİ-2

Güzel her insanla ilgilidir. Kimi verilmiş güzelle, hazır güzelle yetinir, kimi güzeli arar. Güzel her insanın sorunu olduğuna göre, güzeli araştıran estetik de insanlığın ortak sorunudur. Ruh sağlığı iyiden iyiye sakatlanmış olanların dışında tüm insanlar belli bir ölçüde belli bir çerçevede güzelle ilgilenir. Buna göre insanoğlu her durumda güzelin doğal izleyicisidir. Her insan şu ya da bu ölçüde, şu ya da bu anlamda güzelin kurucusu ve alıcısıdır. Sanatın en yaygın düşünsel etkinlik alanı olması buradan gelir. Bilim her insanı ilgilendirmez, her insan yazık ki felsefe ile doğrudan ilgili değildir. Ama güzelle ilgilenmeyen dolayısıyla sanata yatkın olmayan insan yoktur.
Dostoyevski şöyle der: “Güzel korkunç bir şeydir, ondan tüm çelişkiler bir araya gelir. Onda şeytan tanrı ile kavga eder.” Bu yüzden estetik duygu her zaman eksiklik duygusunu andırır bir orta yer duygusudur. Hatta çok zaman bir yarı yolda kalmışlık duygusudur. Güzel eksikli bir doyumdur, doyumun doyumsuzluğudur, doyumsuzluğun doyumudur. Ondan sonsuz parçalanmışlığın en yetkin bütünlüğü de, eksiksiz bir bütünlüğün uçsuz bucaksız dağılmışlığını da bulabiliriz. Bu yüzden Jean-Paul Weber “Estetik duygu arı olmayan arılıktır, yetkin olmayan yetkinliktir” der. Buna göre her sanat yapıtı bize sonlulukta bir sonsuzluk ya da sonsuzlukta bir sonluluk olarak görünür. Ancak onu her izleyişimizde bir yetkinlik duygusundan çok bir eksiklik duygusuyla karşı karşıya geliriz.

Bir önceki yazımda « makalem ilgini çekebilir. Okumak istermisin ?
yorum yok
558 okuma
8 Kasım, 2016
admin
admin

Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin.


YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?